Wind People har i øjeblikket 3 projekter i støbeskeen.

“Vind & Velfærd” er det første projekt og er et folkeligt bud på statens kystnære havvindmøllearealer. Et projekt som både skal bidrage til lave energipriser og folkelig accept ved omlægningen til vedvarende energi samt medvirke til øget politisk og økonomisk stabilitet i Danmark.

Det andet projekt “Winds of Change” arbejder på at få etableret et testcenter på den vedvarende energi-ø Ærø. Testcenteret skal med dispensationer fra staten undersøge nye markedsmodeller og afgiftssystemer for, hvorledes der kan opnås nogle optimale vilkår for et integreret energisystem som både rummer integrationen af vindmøller, fjernvarme og transportsektoren ved den lavest mulige PSO betaling.

Det sidste projekt “Kommunalt ejede vindmøller” er et research projekt som afdækker nye lovende perspektiver for kommunalt ejerskab af vindmøller med henblik på at fremme CO2 neutralitet i kommunerne, uden at risikere at kommunerne udsættes for reduktioner i bloktilskuddet.

Klik på de enkelte projekter ovenfor eller gå til projektsiden for at læse mere om projekterne.