Monthly Archives : januar 2009

Når vi ikke ønsker at leve i balance med naturen…

Når vi ikke ønsker at leve i balance med naturen, må vi i det mindste opsætte vindmøller om vi kan lide dem eller ej Det globale samfunds anvendelse af vedvarende energi (VE) udgør i dag en yderst begrænset andel af den samlede energiproduktion. På globalt plan lider anvendelsen af VE  under manglende vilje eller evne…