Monthly Archives : juli 2009

Wind People – en bæredygtig og social forretningsmodel

Skrevet af Majken Gram. Sociale iværksættere begynder at skyde op flere steder. Det er personer, der identificerer et socialt problem og skaber en organisation for at løse det – ofte på en ny og innovativ måde. Ugebrevet MandagMorgen bragte i juni måned artiklen Velfærdssamfundets nye fortrop – Sociale iværksættere bliver en ny nøglespiller om samfundets nye…