Monthly Archives : december 2011

Wind People’s samlede anbefalinger til fremtidig vindmølleplanlægning

Statsgaranterede lån til folkelige projekter ud fra ny definition om folkelighed. For at få skabt nytænkning ind i vindmølleplanlægningen med henblik på at opnå størst mulig folkelighed i projekterne, anbefales det at der ydes statsgaranterede lån til 15% af en vindparks samlede projektomkostninger, hvis projekt udbydes som et folkeligt mølleprojekt. Definitionen af et folkeligt mølleprojekt…