Ærø

Ærøs folkelige vindmøller er ikke et produkt af Wind People’s arbejde. Ærø-projektet er dog meget nært knyttet til Wind People’s arbejde og er derfor præsenteret her.

Projekteringen af Ærøs første store vindmølleprojekt er gennemført som et samarbejde mellem Ærøs Energi og Miljøkontor og Ærøs Vedvarende Energi-organisation. Stifteren af Wind People, Lea Vangstrup, var under projekteringen af de ærøske møller daglig leder af Ærøs VE-Organisation og indgik således dagligt i projekteringen af de ærøske møller. Da møllerne skulle finansieres manglede der til sidst at blive solgt 1/6 af vindmølleandelene. På denne baggrund tog Lea Vangstrup initiativ til at få skabt en model for, hvorledes der kunne stiftes en erhvervsdrivende almennyttig fond, som uden egenkapital ville kunne investerer i de sidste vindmølleandele. Projektet lykkedes og Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje blev stiftet med det formål at fremme vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger på Ærø, nationalt og internationalt. Lea Vangstrup blev formand for fonden, hvilket stadig gør sig gældende i dag. Den ærøske fond var erfaringsgrundlaget, der sidenhen er brugt til at etablere bl.a. Troldhede og Hvide Sandes møller i et almennyttigt erhvervsdrivende fondsregi.

De ærøske møller er også en stor del af den erfaring, der indledningsvis blev lagt til grund for etableringen og driften af Wind People. De ærøske møller, som blev etablerede som to selskaber, havde i de første 6 år Lea Vangstrup på posten som henholdsvis næstformand i det ene selskab og kasserer i det andet.

Da fonden Wind People blev stiftet, blev opstartskapitalen til Wind People’s selskab bevilliget fra Ærøs Vedvarende Energipulje. Ærøs vindmøller har derfor på mange niveauer æren for Wind People’s eksistens og ikke mindst har Ærøs befolknings store engagement, for og imod vindmøller, været en stærk inspiration til Wind People’s arbejde.