Winds of Change

Visionen

Winds of Change har til hensigt at skabe et fuldintegreret intelligent el-net på Ærø omfattende fjernvarmesektoren, transportsektoren og den offentlige transport. Transportsektoren på øen vil blive elektrificere, og endeligt vil knap 5 % af den danske fjernvarmesektor blive omlagt fra gas til varmepumper drevet alene af vindmøllestrøm.

Gevinsten vil være lavere priser for forbrugerne, højere priser til vindmølleejerne samt statslige afgift-indtægter, der balancerer omkring nul.

Omkostningerne vil være højere energipriser i udlandet. Hvor de udenlandske forbrugerne må vinke farvel til dansk subsidieret el. De udenlandske forbrugere må dermed imødese, at skulle betale omkring 400 millioner kroner mere for danske energileverancer om året. Dette kan ske fordi godt halvdelen af produktionen fra en kystnær-vindmøllepark nær Ærø ved Vejsnæs vil blive integreret i den danske fjernvarmesektor, i stedet for at blive eksporteret til lave priser.

Planen

Winds of Change er et projekt inspireret af forskningen på institut for Planlægning og Energi – Aalborg Universitet samt Ærø Kommunes beslutning om at blive fossilfri inden 2025.

På den baggrund har den almennyttige fond Wind People udviklet en plan for, hvorledes Ærøs ambitiøse klimamålsætning kan realiseres. Planen har opnået enstemmig opbakning i kommunalbestyrelsen, og planen nyder desuden opbakning fra de lokale miljøorganisationer. Endeligt er SE indtrådt som projektpartner.

I alt korthed omfatter planen etableringen af et testcenter for integrering af el-produktionen fra en kystnær vindmøllepark i et intelligent el-net. Vindenergien skal integreres i et intelligent el-net, som sigter på at maksimere fleksibiliteten i elforbruget for bedst at kunne korrespondere med den fluktuerende vindenergi.

I planen indgår elektrificering af den private og kommunale persontransport på øen, indsættelse af små el-færger samt integreringen af el-produktionen i fjernevarmesektoren.

Disse infrastruktur-elementer skal efterfølgende anvendes som en 20-årig testramme for de danske virksomheder, universiteter samt offentlige aktører, der måtte ønske at afprøve tekniske eller reguleringsmæssige aspekter ved et fuldintegreret intelligent el-net i stor skala.