Posts By : Lea Vangstrup

Ærø vil være fossilfri

Skrevet af: Mathias Sommer.  Grafik: Gert Ejton. En stor vindmøllepark skal gøre Ærø til det første vestlige samfund fri for fossiler. Ærø: “Det er en utrolig, unik beslutning, og kommunalbestyrelsen skal have stor ros for at omsætte sine visioner til handling” siger Lea Vangstrup. Hun står bag fonden “Wind People” og har en fortid på…

Wind People’s samlede anbefalinger til fremtidig vindmølleplanlægning

Statsgaranterede lån til folkelige projekter ud fra ny definition om folkelighed. For at få skabt nytænkning ind i vindmølleplanlægningen med henblik på at opnå størst mulig folkelighed i projekterne, anbefales det at der ydes statsgaranterede lån til 15% af en vindparks samlede projektomkostninger, hvis projekt udbydes som et folkeligt mølleprojekt. Definitionen af et folkeligt mølleprojekt…

Bud på opstilling af vindmøller på statens arealer ved Sdr. Omme

Hermed fremsender Fonden Wind People sit bud på erhvervelse af brugsretten til statens arealer ved Sdr. Omme. Fonden ønsker at benytte brugsretten til opstilling af 7 stk. 3 MW vindmøller etableret som folkelige vindmøller ud fra Wind People’s koncept. Konceptet er baseret på, at lokale husstande samt virksomheder, private såvel som offentlige, dækker deres strømforbrug…

Åbent brev til de energipolitiske ordførere ang. Djursland-Anholt havmøllerne

Den nystiftede almennyttige fond Wind People arbejdede intensivt, fra februar til oktober 2009, på at byde på Djursland-Anholt havmølleparken, med ønsket om at sikre, at havmølleparken ville forblive på danske hænder, i tilfælde af at DONG sælges til udlandet. Havmølleparken ville være blevet udformet som en dansk ejet folkelig havmøllepark i henhold til Wind Peoples…

Wind People – en bæredygtig og social forretningsmodel

Skrevet af Majken Gram. Sociale iværksættere begynder at skyde op flere steder. Det er personer, der identificerer et socialt problem og skaber en organisation for at løse det – ofte på en ny og innovativ måde. Ugebrevet MandagMorgen bragte i juni måned artiklen Velfærdssamfundets nye fortrop – Sociale iværksættere bliver en ny nøglespiller om samfundets nye…

Når vi ikke ønsker at leve i balance med naturen…

Når vi ikke ønsker at leve i balance med naturen, må vi i det mindste opsætte vindmøller om vi kan lide dem eller ej Det globale samfunds anvendelse af vedvarende energi (VE) udgør i dag en yderst begrænset andel af den samlede energiproduktion. På globalt plan lider anvendelsen af VE  under manglende vilje eller evne…