Åbent brev til energipolitiske ordfører og minister

Wind People’s samlede anbefalinger til fremtidig vindmølleplanlægning

Statsgaranterede lån til folkelige projekter ud fra ny definition om folkelighed. For at få skabt nytænkning ind i vindmølleplanlægningen med henblik på at opnå størst mulig folkelighed i projekterne, anbefales det at der ydes statsgaranterede lån til 15% af en vindparks samlede projektomkostninger, hvis projekt udbydes som et folkeligt mølleprojekt. Definitionen af et folkeligt mølleprojekt…

Åbent brev til de energipolitiske ordførere ang. Djursland-Anholt havmøllerne

Den nystiftede almennyttige fond Wind People arbejdede intensivt, fra februar til oktober 2009, på at byde på Djursland-Anholt havmølleparken, med ønsket om at sikre, at havmølleparken ville forblive på danske hænder, i tilfælde af at DONG sælges til udlandet. Havmølleparken ville være blevet udformet som en dansk ejet folkelig havmøllepark i henhold til Wind Peoples…