Historik over fondens virke

Marts 2015: Aalborg Universitet, Cowi og Insero går aktivt ind i projektet Winds of Change.

November 2014: Projektet Vind & Velfærd får Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje som medinvestor på et folkeligt bud på statens kystnære havvindmøllearealer.

Juli 2014: Ærø Kommune, Syd Energi og Wind People indleder samarbejde på Winds of Change projektet.

Februar 2014: Ærø’s byråd beslutter en-stemmigt at indlede samarbejde med Wind People om at udarbejde et forprojekt til Winds of change projektet.

Juli 2013: Wind People flytter domicil til Skørping’s gamle stationsbygning.

April 2013: Der inviteres til borgerdialog på Ærø om mulighederne for projektet Winds of change.

Februar 2013: Wind People indleder løbende samarbejde med Aalborg Universitet om diverse projekter, bl.a. om Brasilien.

Januar 2013: Ideen til integrations- og transportprojektet Winds of Change initieres i dialog med Ærøs Bæredygtige Udvalg.

Januar 2012: Wind People færdigudvikler et af sine grundlæggende koncepter for folkelige mølleprojekter.

December 2011: Wind People’s anbefalinger til den fremtidige vindmøllepolitik fremsendes til den nye regerings energiminister Martin Lidegaard og til regeringens energipolitiske ordførere

Januar 2011: Wind People byder på vindmølleprojekt på statens arealer ved Sønder Omme Statsfængsel.

Maj 2010: Indvielse af Wind Peoples nyligt istandsatte hovedkontor i Korup.

Dato 2010: Åbent brev om hav-vindmølleparker sendes til energipolitisk udvalg.

December 2009: Wind People er repræsenteret ved en stand på klimamessen i Øksnehallen. På messen opstartes kampagnen ”Nyt liv til folkelige vindmøller”.

Oktober 2009: Wind People opgiver at byde på offshore parken Djursland/Anholt.

Juli 2009: Wind People besøger Nigeria for at præsentere Wind Peoples koncept for den nigerianske regerings minister for energi og elektricitet.

April 2009: Wind People afholder seminar omhandlende offshore-parken Djursland/Anholt på 400MW. Formålet med seminaret er at forberede indgivelse af entreprise-bud på offshore parken.

Marts 2009: Wind People holder møde med udviklingsminister Ulla Tørnes ang. Wind People’s nationalprogram ”Medvind til uddannelse” til Brasilien.

Februar 2009: Wind People udvikler og præsenterer Ringkøbing-Skjern Kommune og erhvervsliv for den selskabskonstruktion der kommer til at danne grundlag for Hvide Sande projektet.

Januar 2009: Wind People Denmark APS stiftes.

Januar 2009: Fonden Wind People stiftes.

Januar 2009: ”Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje” bevilger Wind People et beløb svarende til det, det koster at omdanne foreningen til fond.

Maj 2008: Wind People og Niras indleder kampagnen ”Driv din kommune med vindmøller”. En opfordring om kommunalt ejerskab af vindmøller og landdistriktsudvikling.

Februar 2008: Wind People indleder samarbejde med Niras.

Januar 2008: Wind People præsenterer foreningens koncept for danske vindmølleproducenter som ?opstart af fremtidigt samarbejde i Brasilien.

November 2007: Wind People indleder samarbejde med Bertel Jensen fra Troldhede og får udviklet et innovativt koncept til Troldhedes vindmølleprojekt og en helhedsorienteret VE-energiplan til landsbyen.

November 2007: Wind People og foreningens koncept præsenteres på konferencen ”Vindtræf”. Til samme lejlighed har Wind People lavet folderen ”Start et vindmøllelaug”, som uddeles sammen med opfordring til opstart af nye møllelaug.

Oktober 2007: Wind People besøger Brasilien for at præsentere foreningens koncept for de brasilianske myndigheder.

Oktober 2007: Wind People stiftes som forening. Foreningen skal fungere, indtil der er rejst kapital til at omdanne foreningen til en fond.