Vind er en af de vigtigste ressourcer, vi har til rådighed, når vi bæredygtigt skal dække vores energibehov. Danmark og mange andre samfund har erkendt, at for at håndtere klimaproblematikken og samtidig dække vores behov for energitjenester er det nødvendigt, at vi opsætter store mængder vindmøller.

Vores samfund opnår den største samfundsværdi fra vores vindressourcer, hvis vindmøller etableres som folkeligt ejede. Dette kan enten gøres gennem lokale folkelige projekter eller gennem kommunalt ejede og nationale projekter.

Wind People, som humanitær fond, arbejder konstant på at forbedre og udvikle nye metoder til vindmølleplanlægning, således at vindmøllerne kommer til at gavner vores samfund mest muligt. Fonden sidder således i dag med spidskompetencer indenfor udvikling af bl.a. kommunalt ejede vindmølleprojekter, design af innovative velfærdsskabende ejerskabs- og finansieringsmodeller samt indenfor kommunal og national vindmølleplanlægning.