Medvind til uddannelse

Wind People har i en længere periode arbejdet på at etablere sig i Brasilien for at opstarte kampagnen ”Medvind til uddannelse”. Projektet har dog i de seneste år været sat i bero, da det endnu ikke har været muligt at tilvejebringe tilstrækkelig opstartskapital til at gennemføre etablering af organisationen i landet samt kick-starte forprojekteringen af det første projekt.

Brasilien har potentiale til at opsætte 4600 MW vindmøller om året frem til år 2030. Dermed vil landet kunne dække halvdelen af deres elektricitetsbehov fra vindkraft, mens resten allerede i dag kommer fra vandkraft.

Det økonomiske overskud fra vindmøllerne vil kunne betale for kvalitativ skolegang og efterfølgende uddannelse for 11 mio. af Brasiliens fattigste børn.

På nuværende tidspunkt planlægger Brasilien at dække deres kommende elektricitetsbehov gennem store miljøskadelige vandkraftværker og fossile brændsler. Denne form for energiplanlægning kan få meget voldsomme negative konsekvenser både for de brasilianske samfund og for verdenssamfundet. Det er derfor meget vigtigt at de brasilianske beslutningstagere bliver opmærksomme på hvilken positiv rolle andre vedvarende energikilder så som vind ville kunne spille.

Wind People vil, så snart der er opstartskapital til rådighed, genoptaget introduktionen af nationalprogrammet ”Medvind til uddannelse” til de brasilianske beslutningstagere. Wind People har i samarbejde med Aalborg Universitets energiplanlægnings-uddannelse udarbejdet en national energiplan for hvilke former for vedvarende energi initiativer i Brasilien, der vil være samfundsmæssigt forsvarlige samt i hvor store mængder de skal implementeres. På baggrund at dette studie vil Wind People tage initiativ til det første pilotprojekt i Brasilien. Wind People ønsker at invitere alle danske virksomheder, som har datterselskaber i Brasilien, til at gå med i projektet, som en fortrop, der allerede er familiære med vindmøllers potentiale.