Organisation

Fonden Wind People blev i begyndelsen af 2009 etableret med hovedsæde i Danmark. Fonden har mulighed for at deltage i danske folkelige vindmølleprojekter og kan i den sammenhæng påtage sig opgaven at administrere og udlodde overskuddet fra et lokalt vindmølleprojekt til nye vedvarende energiinitiativer og energibesparende foranstaltninger, eller til sociale projekter i Danmark.

Fonden har også til formål at etablere nye fonde ud fra Wind People’s koncept i alle relevante lande. Wind People har således taget de første skridt til at etablere organisationen i Brasilien.

Alle fondens erhvervsdrivende aktiviteter varetages af datterselskabet Wind People Denmark Aps. Datterselskabet forestår rådgivning og projektudvikling i forbindelse med etablering af vindmølleprojekter i Danmark. Selskabet kan ligeledes påtage sig ansvar for fremtidige nye vedvarende energiinitiativer, energibesparende foranstaltninger eller sociale projekter. Samtlige aktiviteter udføres i et tæt samarbejde med kvalificerede samarbejdspartnere.

Wind People Denmark Aps. er også ansvarlig for etableringen af tilsvarende aktiviteter internationalt. Til at gennemføre disse aktiviteter etablerer Wind People Denmark Aps. i hvert land et datterselskab, eksempelvis Wind People Brazil S.A., som det er planen at etablere. Disse selskaber har udelukkende til hensigt, at etablere det pågældende lands folkelige vindmølleprojekter, samt at organisere de afledte sociale projekter eller yderligere bæredygtige energiinitiativer, som skal tilgodese landets befolkning.

Eventuelt ejerskab samt overskuddet af andele i det enkelt lands vindmølleprojekter ligger udelukkende i det pågældende lands egen fond. Således vil eksempelvis overskuddet fra lokalt ejede brasilianske vindmølleandele eller fra andele ejet af Fonden Wind People Brazil alene gå til humanitære aktiviteter i Brasilien.

De grønne felter på illustrationen af organisationens selskabsstruktur angiver de selskaber der allerede er etablerede eller som der arbejdes på at etablere.