Projekter

Wind People’s fokusområder
Nyt liv til folkelige vindmøller

Det er tid til en renæssance for folkelige vindmøller. Samfundet har brug for at opstille store mængder vindmøller. Folkelige vindmøller baseret på Wind People’s koncept skaber større samfundsværdi lokalt, nationalt og internationalt, end ved kommercielle vindmølleprojekter. De folkeligt ejede vedvarende energisystemer er uafhængige af store energiselskabers kapitalinteresser og kan dermed sikre at den vedvarende energi tjener samfundet bedst muligt. Dette indsatsområde har til hensigt at støtte de danske kommuner og lokalmiljøer til at få lavet folkelige vindmølleprojekter i relation til industri, landbrugsproduktion og ud for vores kyster. De folkelige møller kan gennemføres til stor glæde for naboer og lokalmiljø.

Almennyttige vindmøller i danske havne

De fleste jordlodder i Danmark, som er egnet til vindmøller, er allerede reserveret af kommercielle projektudviklere. Kommercielle vindmølleprojekter tager ikke højde for at projekterne leverer størst mulig samfundsværdi bl.a. til lokalmiljøet. De danske havne er nogle af de få beliggenheder, der er tilbage, hvor der vil være mulighed for at lave vindmølleprojekter, der gavner lokalsamfundene. Industrihavne er en oplagt beliggenhed for vindmøller, hvor møllerne både matcher den industrielle arkitektur og hvor vinden ofte blæser frisk ind over havnen. De danske havne har et ønske om at genskabe samhørigheden med lokalbefolkningen. Det positive samspil mellem erhvervsudvikling og lokal trivsel kan opnås gennem etablering Wind People’s almennyttige vindmølleprojekter på havnenes arealer.

Medvind til uddannelse

Mange lande, også udviklingslande, er ved at opdage potentialet ved vindmøller. Et vindmølleprojekt etableret ud fra Wind People’s koncept igangsætter nationalprogrammet ”Medvind til uddannelse” i et land, der både har udsatte børn og et behov for øget velfærd gennem øget energiforsyning. Nationalprogrammerne er baseret på et samarbejde med landets regering om at få udnyttet landets fulde vindpotentiale, hvor overskuddet fra møllerne 100% skal gå til udannelse og øget velfærd til landets udsatte børn. Ved at støtte implementeringen af vindmøller i mindre velstillede lande har de industrialiserede samfund mulighed for at tage socialt ansvar for, at vi som industrilande har så store CO2-emissioner, at andre lande ikke har mulighed for at øge deres energiforsyning og velfærd, med mindre de anvender vedvarende energi.

Kommunalt ejede vindmøller

Mange kommuner har gerne ville gøre Samsø kunsten efter og etablere kommunalt ejede møller. Men usikkerheden over hvad indtægterne fra møllerne må bruges til får andre kommuner til at holde sig tilbage. Wind People arbejder på at få bedret vilkårene samt ændret lovgivningen for kommunalt ejede møller, således at alle Danmarks klima-kommuner for alvor kan få nogle værktøjer og ressourcer til at få skabt CO2 neutrale lokalsamfund. Trods en lang række begrænsninger for kommunalt ejerskab af vindmøller ligger der stadig interessante muligheder for kommunalt ejerskab. Ud over at få ændret dansk lovgivning sigter dette indsatsområde derfor på at hjælpe kommunerne med at udvikle kommunalt ejede vindmølleprojekter samt på at støtte kommunerne i deres generelle vindmølleplanlægning, så den gavner lokalsamfundet mest muligt.