Rådgivning

Wind People Denmark er ansvarshavende for alle Wind People fondens erhvervsdrivende aktiviteter. Størstedelen af Wind People Denmarks arbejde er at fungere som specialrådgiver inden for national vedvarende energiplanlægning, kommunal vindmølleplanlægning samt indenfor projektering af vindmøller, som har folkeligt eller kommunalt medejerskab. Wind People Denmark har erfaringen og spidskompetencer til at fungere som …

Projektudvikler og projektledelse på:
  • Kommunalt ejede vindmølleprojekter
  • Folkeligt ejede vindmølleprojekter
  • Kommercielle vindmølleprojekter med folkeligt medejerskab
  • Vindmølleprojekter i havne, industriområder eller ved tilslutning i egen el-installation
Konsulent-rådgivning ved vindmølleprojektering indenfor:
 • Kommunale ejerskabsmodeller – udført til fordel for størst samfundsværdi for lokalsamfundet
 • Folkelige ejerskabsmodeller – udført til fordel for størst samfundsværdi for lokalsamfundet
 • Kombinerede ejerskabsmodeller hvor kommercielle projekter ønsker at tilgodese lokalmiljøet bl.a. gennem lokalt ejerskab
 • Specielle ejerskabsmodeller til eks. halvoffentlige havne, erhvervsdrivende fonde, almennyttige fonde eller ved møller med direkte el-ledning i egen installation.
 • Specialviden indenfor finansieringsmodeller. Wind People har udviklet unikke finansieringsmodeller, der fremmer folkelig accept og engagement.
 • Forhandling af projektfinansiering
 • Metoder til lokal værdiskabelse gennem projektering af vindmøller
 • Folkelig inddragelse i projektudvikling og nabohensyn
 • Drift og administration af folkelige møller
 • Helhedsorienteret vedvarende energiplanlægning i relation til vindmølleprojektering bl.a. integration af projekterede møller
 • Mobilisering af aktører indenfor etablering af vedvarende energianlæg og opnåelse af CO2 neutrale kommuner
 • Branding og CSR arbejde (Cooperate Social Responsibility) i relation til projektering af vindmøller